Orientering i coronatid 2 – April 2021

Seniorforum i Coronatider.
Etter «Regjeringas plan for åpning av samfunnet etter pandemien» 7. april

Orientering til medlemmene
Så godt som alle Namdal Seniorforum sine aktiviteter er blitt rammet av Covid-19-tiltakene.
Våre planlagte kurs, kulturarrangementer og temamøter våren 2020 ble avlyste/utsatte. Også høsten og nå vinteren skapte store vansker. Høsten lot oss gjennomføre 2 foredragskvelder. I samarbeid med Namsos Kino har vi deltatt ved Seniorfilm en gang hver måned. I samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole og TRÆN er det gjennomført 2 kurs i Styrke og balanse.
Etter regjeringens framlegg denne uka av «Plan for åpning av samfunnet etter pandemien» har vi godt håp om at vi kan starte opp normal drift fra høsten av.
• Årsmøtet utsettes til 2022.Dette betyr at årsmøtet som etter planen skulle vært gjennomført 4. mars utsettes til 2022. Alle i styret har sagt seg villig til å fortsette.
• Godkjenning av årsmelding med regnskap 2020 skjer via e-post til alle medlemmene. Det settes en frist for tilbakemelding.
• Arbeidet med aktivitetsplan for 2021/22 gjennomføres av styret og komiteene og ferdigstilles før sommeren.

Planlagte og utsatte aktiviteter
Utsatte foredragsmøter:
– Fylkesordfører Tore O Sandvik: Namdalen i Trøndelag. Trøndelag for Namdalen.
– Fylkeskonservator Lars Forseth/ Øystein Idsø Viken: Livet langs Namsen for 1000 år siden
– Spesialrådgiver SINTEF Marit Aursand/ Direktør Moelven Van Severen Knut Dreyer:
Skognæring i utvikling.
– Tidligere fylkesmann/politiker Sigbjørn Johnsen: Refleksjoner
– Journalist Tone Sofie Aglen: Namdalen med en kommentators briller
Utsatte kulturarrangementer:
– Allsangkvelder (advent/ vår)
– Konsert med Unni Boksasp: Draumkvedet
Utsatte kurs:
Bilkurs for 65+, Enklere digibankhverdag, Bruk av biblioteket, Fremtidsfullmakt, Brannsikkerhet i heimen.

I tillegg har komiteene planer for nye arrangementer og aktiviteter.

Oppsummert:
Årsmøtet 21 utsettes til mars 22.
Årsmelding med regnskap sendes ut til medlemmene til kommentar uke med frist tilbakemelding 30. april
Arrangementer i regi av Namdal Seniorforum starter opp tidligst 1. september
Seniorkino. Samarbeid med Namsos Kino om seniorkino videreføres.
Samarbeid med Namdal Turlag om mulig.

For styret
Kåre Aalberg (leder)