Årsmøte og temamøte: 2. mars Snorre Valen

Namdal Seniorforum har Årsmøte 2. mars kl 18.00 i Kinosalen Namsos Samfunnshus.
Vanlige årsmøtesaker.
Foredrag:Redaktør i Trønderdebatt Snorre Valen.