Samisk liv ved Namsenfjorden

Foredrag ved  Nils Roger Duna torsdag 23. januar: kl 18.00 – 20.00 på Nord Universitet, Namsos

Foredraget følges opp av
Trond Prytz: Samisk liv sin plass i Namdal Historie Bind 3
Påau Bendik Jåma: Hva er viktigst?
Inge Ryan: Samisk perspektiv i kommunal forvaltning.

Kunstnerisk: innslag ved joiker/visekunstner Gaebpien-Njaita Charlotta
Inngang kr 150 medlemmer/kr 200 ikkemedlemmer. Kaffe ved inngangen fra 17.30.

Møtet arrangeres sammen med Namdal historielag