Medlemskap

Alle personer 55+ kan bli medlem i Namdal Seniorforum.

Du melder deg inn ved å betale inn en engangskontingent på kr 400 til Namdal Seniorforum konto: 4448.14.68350.

NB! Ved innmelding vær nøye med å oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse i meldingsfeltet

Hvorfor medlem?

  • Du blir en del av et trivelig sosialt felleskap.
  • Du er med å legge et økonomisk grunnlag for gode og spennende arrangement
  • Du får reduserte inngangsbillett på en del arrangement.