Orientering om aktivitet Namdal Seniorforum høst 2020

Styret i Namdal seniorforum har besluttet å starte opp aktiviteter igjen etter coronanedstengingen.

Styret legger vekt på at alle arrangementer som gjennomføres i tråd med Retningslinjer Smittevern.

Dette medfører at vi må sette grense for deltakelse ved fastsatt plasser i tråd med smittereglene.

Foredragskomiteen:

  • 17. september Namsos :Foredrag Landbrukets betydning for Namdalen ved Banksjef Anja Gotvasli og Erlend Fiskum.

  • 15. oktober Namsos: Møtet med rektor Hanne Solheim Hansen (Nord) i Namsos

  • 5. nov. Namsos: Foredrag Skognæring i utvikling

Spesialrådgiver SINTEF Marit Aursand/

Direktør Moelven Van Severen Knut Dreyer

Håper vi skal få til et utsatt møte med Tone Sofie Aglen på Rørvik. .

Kulturkomiteen:

  • 3. desember – Sang i mørketid – allsang

Kurskomiteen – planlagte aktiviteter

  • Styrke og balanse

Kurs vurderes oppstartet.

8. oktober: Namdal Seniorforum skal arrangere nettverksamling for styrene i Seniorforum Trøndelag Nord.

Samarbeidsarrangementer:

Namdal Seniorforum er i dialog med kulturhusene i Namsos og Grong om samarbeid. I første omgangn dreier dette seg om annonsering for våre medlemmer om aktuelle arrangementer.

I høst har vi gjort en slik avtale

24. oktober: Namsos Kulturhus: Riksteateret viser Peer Gynt.

7. november: Kuben Grong: Foredrag med Kjetil Andre Aamodt

Namdal Seniorforum vil til høsten ta opp igjen samarbeid med bl.a:

  • Namsos kino med månedsvis seniorkino
  • Namdal Turlag

Kåre Aalberg – styreleder