Temakveld på Nord Universitet, Namsos

 

Utsatt til 2021 grunnet Corona.

Skognæring i utvikling

v/ Spesialrådgiver SINTEF Marit Aursand/
Direktør Moelven Van Severen Knut Dreyer

   

Inngang Kr. 150 for medlemmer og Kr. 200 for ikke medlemmer

Velkommen!

Vi tar corona-situasjonen på alvor og ber alle som kommer følge retningslinjene.