Foredragsmøte 23. september

                                     

 

I Namdalen har vi mye skog. Vi er rik på skog.
Kan skogen gi Namdalen nye arbeidsplasser.?
Kan skogen gi oss nye produkter og produksjoner?
Dette er noen av de utfordringene vi skal få kunnskap om og kan drøfte på
høstens første foredragsmøte

Våre møter er åpne for alle interesserte i alle aldre. Er du interessert i temaet er alder ingen hindring.

NAMDAL SENIORFORUM
Temakveld på Gamle Kinosalen, Namsos Samfunnshus.
Torsdag 23. september kl 18 – 20
Skognæring i utvikling
Spesialrådgiver SINTEF Marit Aursand/
Direktør Moelven Van Severen Knut Dreyer

Kunstnerisk innslag
Inngang Kr. 150 for medlemmer og Kr. 200 for ikke medlemmer
Velkommen!
Vi tar corona-situasjonen på alvor og ber alle som kommer følge retningslinjene.