Namdal Seniorforum vår 2022

Styret i Namdal Seniorforum drøftet i sitt styremøte 20. januar aktivitet og drift i vårhalvåret Vi er svært preget av coronapandemien, statlig og regionale tiltak og våre egne opplevelser av situasjonen. Den eneste planlagte aktiviteten dette halvåret som er startet opp er kurset Styrke og balanse i samarbeid med TRÆN, Namsos, og Nordnorsk Pensjonistskole.
Planlagt temamøte 27.januar er utsatt.
Styret er spent på hvordan corona-tiltakene utvikles. Nå håper vi at vi det er mulig å ha noenlunde normal drift fra 1. mars av.
Planlagte aktiviteter så langt er:
3. mars – Temamøte/årsmøte.
31.mars (foreløpig dato) – temamøte
28.mars (foreløpig dato) – temamøte
april/mai: Allsangkveld

Styret følger situasjonen nøye og søker å «normalisere» våre aktiviteter så snart det er mulig.

(Bildet fra «normale» og tidligere tider)