<Foredragsmøte torsdag 27. oktober kl 18.00 i Kinoen Namsos Samfunnshus

Foredragsmøte torsdag 27. oktober kl 18.00 i Kinosalen Namsos Samfunnshus.
Geolog/geoteknikker Erling Romstad holder foredrag om «KVIKKLEIRE I NAMDALEN»
(bilde fra NRK)