MUSEUMSVANDRING SPILLUM DAMPSAG 6. nov kl 12.00

Kjære medlemmer i Namdal Seniorforum.

«Museumsvandring på Norsk Sagbruksmuseum/Spillum Dampsag og Høvleri mandag 6. november»

Vi kan nå i samarbeid med Museet Midt tilby våre medlemmer i Namdal Seniorforum et guidet besøk
på Norsk sagbruksmuseum /Spillum Dampsag og Høvleri. Vår omviser er konservator Kjell Roger
Eikeset som vil lose oss langs produksjonslinja på Spillum Dampsag og gi oss et innblikk hvordan
prosessen gikk fra stokken ble tatt opp fra tømmerbommen og til ferdige byggematerialer.
Et slikt besøk har vært etterspurt av flere. Norsk Sagbruksmuseum i Namsos ble åpnet i 1991 med
utgangspunkt i Spillum Dampsag & Høvleri som var i produksjon allerede i 1885. Dampmaskinen er
ikke aktiv lenger, men fortsatt er det produksjon ved de gamle maskinene. Spillum Dampsag og
Høvleri ligger så nært inntil byen, men allikevel er det mange som ikke har vært inne der og fått høre
historia. Dette er en flott mulighet.

Sted: Norsk Sagbruksmuseum / Spillum Dampsag og Høvleri. Oppmøte på P-plass ved administrasjonsbygget midt i området.

Tidspunkt: Mandag 6. november Kl. 1200. Besøket vil ta knappe to timer.
Deltakeravgift: Kr 100,- betales med kort/Vipps/kontanter ved inngangen og inkluderer kaffe/te.

Påmelding: En telefon eller SMS til Ketil Sørvik telefon 905 32 065