Foredragsmøte 29. november kl 19.00 Tone Sofie Aglen Nord Universitet.

Tone Sofie Aglen kommenterer det politiske Norge.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK. Hun er Namdaling fra Gjerdingan i Nærøysund. Hun har hatt mange roller i det offentlige Norge både som politiker (Nord-Trøndelag Fylkesting  og Trondheim kommune) kommunaldirektør, politisk redaktør og kommentator (Addresseavisa , VG og nå NRK). Endelig har det lyktes oss å finne en dato som gjør dette møtet mulig.

Legg merke til møtested Nord Universitet ( Namdal  Seniorforum sitt tidligere møtelokale)

Legg merke til tidspunkt. Foredragsmøtet starter kl 19.00 Kaffe med noko attåt fra kl 18.30