Foredragskveld 26.april 2018

Godt besøkt foredragskveld på Nord Universitet

Ca 70 tilhører møtte fram på Nord Universitet torsdag 26.april 20181 for å høre Professor Steinar Krokstad fortelle om Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, bedre kjent som HUNT, da Namdal Seniorforum  inviterte til vårens siste foredragskveld.

 

En av de største i verdens

HUNT er den største helseundersøkelsen i Norge, og en av de største helseundersøkelsene i verden med lengst varighet. Den har nå over en periode på mer enn 30 år fulgt helseutviklingen for en norsk befolkningsgruppe. Dette har fått internasjonal oppmerksomhet, og HUNT-forskere samarbeider nå med toppfolk over hele verden.

Mye oppmerksomhet

Siden gründerne Jostein Holmen, Turid L. Holmen og Kristian Midthjell etablerte HUNT i 1984, har arbeidet de har nedlagt, fått stor medieoppmerksomhet og en rekke priser og utmerkelser. Av disse kan nevnes LHLs ærespris og Karl Evangs pris, den siste så sent som i 2017.

Oppslutninga om HUNT1 var ganske voldsom. 86404 personer over 20 år ble invitert til å delta. 77212 møtte opp, dvs. en deltakerprosent på 89,4. Oppslutninga har falt noe gjennom HUNT2 og HUNT3, men var på sistnevnte fortsatt på 54,1%. Nå er det bare å håpe at den fallende tendensen snur ved HUNT4. Sviktende datamateriale vil svekke verdien av undersøkelsen, selv om datamengden som samles inn, fortsatt er imponerende. Parallelt med HUNT1-2-3 er det også gjennomført

Ung-Hunt for aldersgruppen 13-19 år. De to rundene som har blitt gjennomført til nå, har omfattet vel 10000 ungdommer med en frammøteprosent på hhv 89,6 og 78,4.

En enorm databank

Den enorme datamengden som er samlet inn til nå, kan anvendes på alle nivå fra en befolknings-gruppe på regionnivå til individ- og cellenivå. Noe av det som HUNT kan brukes til, er bedre folkehelsepolitikk, bedre forståelse av sykdom og helse og bedre helsetjenester. Dataene er således verdifulle bl.a. for kommuehelsetjenestene.

Utdanner eksperter og gode fagmiljøer

Forskerne som kommer fra nær sagt alle relevante miljøer, er tilknyttet HUNT gjennom 485 prosjekter. Antallet vitenskapelige artikler, doktorgrader og studentoppgaver bare øker. Til nå er det bl.a. tatt 170 doktorgrader.

Folkehelse i endring

Krokstad viet mye tid til folkehelseutviklinga de siste ti-årene. Statistikken viser en markant nedgang i bruken av tobakk, noe som har ført til en tydelig nedgang i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer. Et annet interessant trekk i denne sammenhengen er den tydelige blodtrykksreduksjonen både for kvinner og menn. Alkoholvanene er et annet interessant felt å se nærmere på. Her viser undersøkelsen en markant økning i vinforbruket både for kvinner og menn, mens ungdommen drikker mindre fra Ung-HUNT1 til Ung-HUNT3. Avslutningsvis på sin gjennomgang av hva HUNT har framskaffet av data til nå, brukte Krokstad litt tid på sosial ulikhet i sykelighet. Her kan benyttes ulike kriterier for å lage statistikk eller grafer. Krokstad viste grafikk basert på utdanningsnivåer. Denne viste at prosentandelen med kroniske sykdommer, skader eller lidelser som nedsetter de daglige funksjonene, avtar med økt utdanningsnivå.

HUNT4

Helt til slutt i sitt foredrag kom Krokstad inn på HUNT4 som pågår i disse tider. Til nå har vel 30000 møtt opp på de stedene som er besøkt. Undersøkelsen kommer til Namdalen etter sommeren og avsluttes i Lierne i februar neste år. Krokstad gikk gjennom det som møter deltakerne på feltstasjonene, skjemaer som skal fylles ut, hvor skjemaene kan finnes på nettet og hvordan innbyggere som ikke selv kan møte opp, kan bli oppsøkt hjemme eller på sykehjem for å kunne delta i undersøkelsen. Et eget felt innenfor HUNT4 er HUNT4 70+. Hovedmålet med denne undersøkelsen er å skaffe gode, viktige grunnlagsdata for forskning på helse for eldre og legge til rette for at hele gruppen eldre kan delta i HUNT4.

Interesse også i sør og øst

Til nå har helseundersøkelsene som har blitt gjennomført, vært begrenset til gamle Nord-Trøndelag fylke. Etter sammenslåinga med fylket i sør, er det nå også interesse for å innlemme denne delen av Trøndelag. Det samme gjelder «øst-fylket», nærmere bestemt Jämtland, som også har ytret interesse for å være med. Til dette er det foreløpig ikke tatt noen beslutning, om en skal forstå foredragsholderen rett.

 

Kulturelt innslag

Namsos er en musikkby, og en trenger ikke gå lang over dørstokken for å finne flinke musikere. Denne gangen var det Kulturpatruljen under ledelse av Ronny Grannes, som innledet kvelden på en fin måte med selvskrevne låter og tekster.