Foredragsmøte torsdag 30. mars kl 18.00. Lise Lyngsnes Randeberg: Er det langt fra Namsos til ledelse i Akademikerne?

Hun kommer til å snakke rundt spørsmål som:
Trenger vi fortsatt fagbevegelsen i dagens samfunn?
Hva bruker vi egentlig tiden vår på, hvordan jobber vi og for hvem?

Lise Lyngsnes Randeberg er født i Namsos i 1974
Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, og har en doktorgrad i fysikalsk elektronikk også fra NTNU.
Randeberg er i dag leder i hovedorganisasjonen Akademikerne og er i tillegg ansatt som professor (i fotonikk og biomedisinsk optikk) ved NTNU. Lise Randeberg har tidligere vært i ledelsen i fagorganisasjonen Tekna i 10 år hvorav åtte år som president. Gjennom jobben på NTNU har hun vært med å starte to bedrifter som lager utstyr for medisinsk diagnostikk. Hun har også en rekke styreverv, blant annet ved Teknisk museum og som styreleder i Teknisk Ukeblad Media AS.

Akademikerne har mer enn 255 000 medlemmer og organiserer høyt utdannede med minst en mastergrad. Medlemmene våre er leger, veterinærer, jurister, økonomer, psykologer, sivilingeniører, lektorer, tannleger, arkitekter, samfunnsvitere, offiserer i forsvaret, naturvitere og samfunnsøkonomer). Akademikerne har 13 medlemsforeninger, hvor Tekna er den største.
Vi har medlemmer i alle sektorer, og selv om vi har flest medlemmer i privat sektor, så er vi mer synlige i offentligsektor og er blant annet den største hovedorganisasjonen i staten.