Orientering om aktivitet 2. halvår 2020

 

                                                                                Namsos 20. juni 2020                                     

Orientering om Namdal Seniorforum i coronatider 2020

I tråd med sentrale retningelinjer i forbindelse med corona-pandemien ble alle aktiviteter i Namdal Seniorforum stanset 12. mars.

Etter årsmøtet 3. mars består styret av

Kåre Aalberg (leder og leder i Foredragskomiteen), Jorunn Almås Helgesen (nestleder) , Tom Prytz (sekretær), Ivar Brakstad (kasserer), Jørgen Hoffmann (styremedlem og medlem i Kurskomiteen) , Marit Drugli Sundt (styremedlem og leder Kulturkomiteen), Erik Seem (styremedlem)

 

 1. mai hadde Styret møte og drøftet mulig oppstart av aktivitet. Neste styremøte er 1. september

Styret har intensjoner om at aktivitetene starter opp etter 1. september forutsatt at dette er i tråd med nasjonale statlige føringer til enhver tid.

Foredragskomiteen:

 • 24. sept. Foredrag Skognæring i utvikling.
 • 5. nov.  Foredrag Landbrukets betydning for Namdalen. Mulig møtested Grong

I tillegg håper vi å finne plass til 2 møter som ble avlyst i vår.

 • Møte med Tone Sofie Aglen på Rørvik.
 • Møtet med rektor Hanne Solheim Hansen (Nord) i Namsos

 

Kulturkomiteen:

 • Teatertur til Trondheim i oktober/nov dersom dette blir mulig
 • 3. desember – Sang i mørketid – allsang

Kurskomiteen – planlagte aktiviteter

 • Fotobok – kurset ble startet med 1 kurskveld før nedstenging.
 • Enklere digibankhverdag (Namsos/Grong)
 • Styrke og balanse (Namsos/Overhalla)
 • Kostens betydning for god helse (Grong)
 • Bruk av bibliotek.
 • Fremtidsfullmakt.
 • Brannsikkerhet i heim.

 

 1. oktober: Namdal Seniorforum skal arrangere nettverksamling for styrene i Seniorforum Trøndelag Nord.

Samarbeidsarrangementer:

Namdal Seniorforum vil til høsten ta opp igjen samarbeid med bl.a:

 • Namsos kino med månedsvis seniorkino
 • Namsos Kulturhus
 • Namdal Turlag

 

Kåre Aalberg  – styreleder