12. mars. Årsmøte. Foredrag ved Torbjørn Færøvik

I forbindelse med årsmøtet 12. mars i Namsos Samfunnshus – Kinosalen kl 18.00 (Kaffe fra kl 17.30)

Foredrag ved Torbjørn  Færøvik: Stormakten KINA  – venn eller fiende ?

Torbjørn Færøvik (født 8. juni 1948 i Leka i Nord-Trøndelag) er en norsk forfatter, historiker og tidligere journalist. Han har senere år særlig skrevet om Kinas og Indias historie.

Færøvik har arbeidet som utenriksmedarbeider i NTB (1977–79), Arbeiderbladet (1979–91) og NRK (1991–99). Han var NRKs verdensreporter i 1996–97.[1]

Færøvik er utdannet cand. philol. med hovedfag i historie med en avhandling om norsk misjon i Kina  ( Fra Wikipedia)

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
  • Styret sin årsmelding.
  • Revidert årsregnskap.
  • Valg av styreleder og styremedlemmer.
  • Valg av to revisorer for ett år.
  • Valg av tre medlemmer til valgkomité med leder, alle for ett år.
  • Innkomne forslag.

Forslag må sendes styret innen 5 mars

Styret foreslår å utvide styret med 1 person og foreslår derfor å endre første setning i vedtektene § 5: «Namdal Seniorforum ledes av et styre som består av inntil 8 medlemmer og velges av årsmøtet.»