Er villaksen liv laga?

Åpent foredragsmøte i Kuben, Grong torsdag 16. januar

Foredragsholder Anton Rikstad.

Møtet starter kl. 18.00 med anledning til å kjøpe kaffe fra kl. 17.00

Inngang kr. 100 for medlemmer og kr 150 for ikkemedlemmer