Temamøte 21. april kl 18.00 i Kinosalen Namsos Samfunnshus Velferdsteknologi. Hva er det?

Spennende temamøte:
Arild Pedersen Velferdsteknologi. Hva er det? Er Velferdsteknologi nødvendig for sikre gode helsetjenester og en trygg alderdom
Bente Eidesmo Kommunalsjef Helse og omsorg Overhalla kommune: Slik tenker vi i Overhalla

Den demografiske utviklingen i Norge viser at antall eldre vil øke kraftig, samtidig som det blir færre unge som kan jobbe innenfor helsetjenesten. Det er allerede i dag til dels stor mangel på helsepersonell. Vi må i større grad ta ansvar for egen helse slik at vi kan leve et trygt og aktivt liv.

Mange eldre er svært svært flinke til å ta i bruk ny teknologi og ta del i digital kommunikasjon, men veien er fortsatt lang til at alle skal føle en trygghet i hverdagen og kunne håndtere helseinformasjon og helsetjenester digitalt. Pensjonistforbundet jobber hardt for å få frem brukerperspektivet i alt som dreier seg om e-helse, velferdsteknologi og digital kommunikasjon, herunder ivareta «de analoges» behov for å mobilisere mot ensomhet og utenforskap.

Arild Pedersen, pensjonist og med bakgrunn innenfor e-heles området, vil snakke om det nye utfordringsbildet og vise til løsninger som kan gi oss en bedre hverdag.