Seniorforum i Coronatider. Orientering.

Seniorforum i Coronatider. Orientering.

Så godt som alle Namdal Seniorforum sine aktiviteter er blitt rammet av Covid-19-tiltakene.

Våre planlagte kurs, kulturarrangementer og temamøter våren 2020 ble avlyste/utsatte.

I fjor høst hadde vi svært redusert aktivitet.

Nå i 2021 håper vi å kunne ta opp igjen noe aktivitet etter hvert. Styret i Namdal Seniorforum hadde 3. februar et styremøte på Messenger. Ut fra situasjonen ble vi enige om følgende:

  • Planlagt Årsmøte 4. mars utsettes

Vedtak:

  • Årsmelding og revidert Årsregnskap utarbeides til neste styremøte. Ut fra en uforutsigbar situasjon i forhold til aktivitet og planlegging sier alle seg villige til å fortsette i styret fram til årsmøte 2022.
  • Dersom årsmøtet ikke kan gjennomføres ordinært innen 15. mai sender styret ut årsmøtedokumentene på e-post til medlemmene med frist 1. juni for underkjenning av vedtakene.
  • Namdal Seniorforum har samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole (NP) og TRÆN, Namsos, om kurset «Styrke og balanse». Dette kan starte så snart NP i samarbeid med TRÆN finner dette forsvarlig. (Kurset er nå startet opp)
  • Tilbudet Pensjonistkino i samarbeid med Namsos Kino fortsetter.
  • Alle aktiviteter der Namdal Seniorforum har ansvaret settes på vent. Første temamøte håper vi kan bli 15. april, men vi er sterkt i tvil om dette er mulig. Møtet er planlagt i samarbeid med Namdal Historielag. Innleder Fylkesarkeolog Lars Forseth: Livet langs Namsen for 1000 år siden. I tillegg Historiker Øystein Idsø Viken som har startet arbeidet med Namdalens Historie Bind 3.
  • Komiteene bes om å planlegge ut fra mulighetsrom fram til desember.

 

Dette til orientering til medlemmene.

For styret

Kåre Aalberg (leder)