Ny høst og nye aktiviteter i Namdal seniorforum

Namdal seniorforum satser på at vi kan starte med tilnærmet normale aktiviteter igjen etter en lang coronapause.
Styret og komiteene har startet med planlegging og fastsetting av aktiviteter. Styret har en intensjon om at vi skal ha møter, kurs og arrangementer i tråd med vår med vårt formål:
:Namdal Seniorforum er en ideell, ikke-kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55+. Gjennom foredrag og kursvirksomhet blir det gitt innføring i ulike fag og emne uten sikte på at dette skal gi formell kompetanse. I tillegg kan det arrangeres ekskursjoner og turer.»

SAMARBEID MED ANDRE
Vi har en intensjon om å ha et berikende samarbeid med med andre organisasjoner og institusjoner om aktiviteter som appellerer til våre medlemmer og vår målgruppe. Bakgrunnen for dette er at vi sammen kan være med på å skape enda bedre arrangementer sammen med de vi samarbeider med. I høst har vi lagt inn i vår aktivitetsplan 3 samarbeids-arrangementer:
* I samarbeid med Namsos Bibliotek: Petter Myhr : Bob Dylans ti bud.
* I samarbeid med Namdal Historielag: Livet langs Namsen for 1000 år siden
* I samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole og TRÆN: kurset Styrke og Balanse.

Videre har de 4 Seniorforum i Nord-Trøndelag et samarbeidende felles styremøte for å utveksle erfaringer og ideer om samarbeid.

FOREDRAG/TEMAMØTER
Vi vil i høst prøve ut lokalene i den gamle kinosalen i Namsos Samfunnshus. I mange sammenhenger er dette et godt lokale til slike arrangementer, og derfor vil vi prøve ut dette. Samtidig vil vi i møtene ha en hovedinnleder og i tillegg en som kommenterer temaet. Dette mener vi å ha erfart har vært med på og gjort møtene enda bedre.
Også i høst vil vi ha en kopp kaffe/te og noe å bite i i forkant av møtet.

I høst har vi satt opp følgende foredragsmøter:

 • 23. september: SKOGNÆRING I UTVIKLING               Spesialrådgiver SINTEF Marit Aursand
  Direktør Moelven van Severen Knut Dreyer
  29. september: Bob Dylans ti bud                                  Leder for Olavsdagene Petter Myhr
  7. oktober:       Livet langs Namsen for 1000 år siden   Tidligere fylkesarkeolog Lars Forseth
  Red. Namdalens Historie III  Eysten Idsøe Viken
  4. november     Namdalen i Trøndelag – Trøndelag for Namdalen
  Fylkesordfører Tore O Sandvik
  Kommentator David Skaufjord
  18. november   Hva gjorde pandemien med fokehelsa  Professor Steinar Krogstad
  Å stå midt i pandemien                          Kommuneoverlege Anita Carlson
 • KURSKOMITEEN.
  Kurskomiteen har allerede lyst ut påmelding til kurset «Styrke og balanse» ved TRÆN, Namsos, i samarbeid med Nordnorsk pensjonistskole.
  Kurskomiteen planlegger videre å invitere til kurs/kurskvelder med tema:
  Bruk av biblioteket
  Fremtidsfullmakt
  Bilkurs for 65+
  Enklere digibank

 

 • KULTURKOMITEENenn
  Coronapandemien har satt store begrensninger på hvilke aktiviteter og arrangementer som det har vært mulig å gjennomføre.I og med at ikke alle restriksjoner i forbindelse med coronaen er opphevet er f.eks teatertur til Trondheim til våren.
  Den populære Allsangskvelden – advent er planlagt til 2. desember.Styret ser fram til en normalisert høst med gode opplevelser i Namdal seniorforum.

  Vi er takknemlige for innspill og korrigeringer.