Temamøte/årsmøte 3. mars

Etter 2 år med svært redusert aktivitet gleder Namdal Seniorforum seg til endelig å kunne starte opp med ordinær virksomhet igjen.
Første møte er 3. mars da Aud Steinsbekk er foredragsholder. Hun skal da fortelle fra sitt aktive liv med tittelen «Fra Namsos til Moria». Med sterk tilknytning til Namsos og Namdalen har hun gjort seg bemerket på mange områder. Hun er en markert feminist og har fått Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats.
Det vil bli kunstnerisk ved visegruppa «Karens Karma»
Etter foredraget vil det være Årsmøte med vanlige årsmøtesaker.

Aud Steinsbekk
Fra Namsos, feminist, sosialist og incestarbeider.
Født i Namsos 1946, yngst av tre søstre. Foreldrene var fiskehandlere.
Lærer/cand.polit./psykodramaterapeut. Undervist i ungdomsskole, folkehøgskole, lærerskole.
Ti år som pedagogisk psykologisk rådgiver, fikk min første incestsak i 1981. Seksuelle overgrep/incest tok helt over da jeg ble gründer og leder for Senter mot Incest Nord-Trøndelag i 1992 og Senter mot Incest Sør -Trøndelag i 1996. Psykodramaterapeut på Enhet for Traumebehandling, Betania Malvik fra 2006 – 2013.
Har vært aktiv som foredrags/kursholder siden 1970- tallet. Har fått en del priser for mitt incestarbeid. Gjevest er Kongens fortjenstmedalje i gull i 2008.
Aktiv nyfeminist fra 1971.Leder for likestillingsutvalget og en periode i kommunestyret i Levanger, vara til Kringkastingsrådet.
Fortsatt aktiv som langtidsfeminist i Trondheim. Med i 8. marsarbeid og i styret i Feministhuset.
Har også vært engasjert i flyktningarbeid. Var to måneder som frivillig i flyktningleir på Lesbos i 2019.
Som pensjonist tilbringes store deler av året på hytta i Ramsvika. Det har vært paradis på jord siden 1950.
Jeg har tre barn og fire barnebarn, og er gift med en bangsunding.
Jeg blir mer og mer namsosing dess eldre jeg blir.