Kurs. Fremtidsfullmakt

FREMTIDSFULLMAKT

Namdal Seniorforum inviterer til temakveld/foredrag i Namsos samfunnshus, kinosalen, torsdag 10. mars kl. 19.00.

Tema for den som vil være litt i tiden.

Ordningen med fremtidsfullmakt kom 1. juli 2013. Da trådte den nye vergemålsloven i kraft og gav et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål med offentlig oppnevning av verge.

Den nye loven åpnet for en større grad av «selvbestemmelse». Med fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine økonomiske interesser og personlige forhold dersom du en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

Antallet som benytter seg av fremtidsfullmakt vokser kraftig.

Namdal Seniorforum er så heldige å ha fått advokat Hege Bjørgum Skillingstad fra Namsos til å orientere oss om fremtidsfullmakten og hvilke muligheter den kan gi.

Gratis adgang; Ta med din neste eller naboen.

Vel møtt!

Med hilsen Namdal Seniorforum, Kurskomiteen v/Ketil Sørvig.