Namdal seniorteater

Namdal seniorforum har i sin arbeidsplan for 2022 satt etablering av Namdal Seniorteater som oppgave. Under pandemien har vi gjort flere forsøk på å stable et «seniorteater» på beina. Grunnet den uforutsette situasjonen corona-tiltakene ga, lyktes vi ikke. Til høsten forsøker vi igjen med friskt mot.
Vi planlegger oppstart i uke 37.
Dersom du er interessert å være med på en givende teateraktivitet håper vi at du melder din interesse.
Nærmere informasjon kommer etter en forhåpentligvis god og varm sommer.