Forfattermøte 8. og 9. november: Leif Ekle

I samarbeid med Namsos Folkebibliotek og Grong Folkebibliotek

Forfatterbesøk: Leif Ekle: Olgas bok. Et stille liv i arbeiderklassen»
Tirsdag 8. november kl 18.00 Namsos Kulturhus
Onsdag 9. november kl 19.00 KUBEN Grong

Leif ville utforske muligheten for å skrive et portrett av et helt vanlig menneske, et normalt og stille liv, i god avstand til offentligheten. Og samtidig gi et bilde av den tida som ble Olgas, med nesten ubegripelig store endringer i samfunnet, teknologien og menneskenes hverdag mens velferdsstaten vokste fram. Hva finnes det av kilder til et arbeiderklasseliv på bygda, som Olgas?
At boka skulle handle om Leifs egen mor, var en ekstra utfordring – kunne den bli interessant for flere enn de aller nærmeste? «Olgas bok» er en biografi og en minnebok på samme tid. Den er også, og ikke