Jordbrukets betydning for Namdalen

Temakveld Nord Universitet, Namsos

Torsdag 17. september 2020, kl 18 – 20

Jordbrukets betydning for Namdalen

v/ bransjeansvarlig landbruk, banksjef

Anja Gotvasli Sparebank Midt-Norge

Med bondelagets briller- Utfordringene

v/ bonde og nestleder i Trøndelag Bondelag, varaordfører i Grong Erlend Fiskum

Kunstnerisk innslag

Inngang Kr. 150 for medlemmer og Kr. 200 for ikke medlemmer

Velkommen!

Vi tar corona-situasjonen på alvor og ber alle som kommer å følge retningslinjene.