Foredragsmøter i Kuben Grong 22. november Folkebiblioteket Namsos 23. november

Namdal Seniorforum arrangerer sammen med

Grong Folkebibliotek i KUBEN  foredragsmøte onsdag 22. november. I tilknytning til foredraget er det konsert med KNIVEN DUO . Arrangementet er gratis.

Namsos Folkebibliotek foredragsmøte torsdag 23. november kl 19.00. I tilknytning til foredraget vil elever ved Olav Duun vid. skole ha en liten konsert basert på tekster av Hans Børli. Arrangementet er gratis

Forfatter Ingar Kaldal holder foredrag om skogsarbeiderkultur og  boka SKOGENS MENN

«Eg er fødd i 1955, og har arbeidd som historikar ved universitetet i Trondheim, no NTNU, sidan 1985, først som dr.gradsstipendiat og oppdragsforskar og frå 1997 som professor i historie» Han ga i fjor ut boka si.

I boka «Skogens menn» tar forfatter Ingar Kaldal oss med inn i en verden som for mange i dag er fjern og ukjent. Han forteller om arbeid og dagligliv slik det var i Elverum, Trysil og over alt ellers i vår vidstrakte skogsregion, skriver Anno Norsk skogmuseum.

«Det vil forundre meg stort om ikke boka blir å finne blant nominasjonene til årets Bragepris, for dette er historieformidling fra øverste hylle. Innimellom er det nesten så du kjenner lukten av felt tømmer og kokekaffe mens hoggerne deler historier rundt bålet. Kaldal lykkes med å kombinere popularisering av materialet med en historiefaglig tilnærming. (Nationen)