Temamøte 19. januar kl 18.00. Wenche Frogn Sellæg – Aldring belyst gjennom kunsthistorien

Møtet starter presist. Kaffe og noe å bite i fra kl 17.30 og etter foredraget.

Aldring belyst gjennom kunsthistorien
Billedkunsten gir oss et skiftende syn på aldring gjennom historien. Både som uttrykk for hvilken status de eldre og gamle hadde i sin tid, men også som den enkelte kunstners oppfatning av hva alderdom egentlig er. Vi beveger oss fra antikken og fram til i dag. Kanskje gjenkjenner vi noe av oss selv og vår egen tid, uavhengig av kunstnerisk uttrykksform og tusener av år som har passert.

Wenche Frogn Sellæg var ansatt som lege ved Sykehuset Namsos fra 1973 – 2007. De siste 15 år som leder av geriatrisk enhet.
Hun tok en mastergrad i kunsthistorie ved Universitet i Bergen i 2009.
I tillegg har hun vært et aktivt samfunnsmenneske med mange sentrale politiske verv.