Temamøte 16. februar kl 18.00. Namdalen og distriktspolitikk ved Torbjørn Wekre. Kinosalen Namsos Samfunnshus

Torbjørn Wekre er rådgiver ved Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktspolitikk – på Steinkjer.
Han har jobbet mye med næringsutvikling og attraktivitets-byggging i distriktene som han har skrevet mange artikler og rapporter om.

Distriktssenteret – Kompetansesenteret for distriktspolitikk
«Distriktssenteret er eit nasjonalt kompetansesenter som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn»

Aktuelle tema han vil belyse er:
* Namsos som regionby for Namdalen – Namdalen som omland til regionbyen Namsos.
* «Småstedsutvikling» i Namdalen.
* Næringsutvikling i Namdalen
* Distriktspolitikk og demografisk endring
* Kulturbygging i distriktene