Foredragsmøte 18. januar kl 18.00 Namsos samfunnshus. Presentasjon av 2 kompetansemiljøer ved Nord Universitet Campus Namsos

Foredragsmøte torsdag 18. januar kl 18.00, Namsos Samfunnshus, gamle kinosal

Kaffe serveres som vanlig fra kl 17.30. Medlemmer: 150, VIPPS 111661

Denne kvelden vil vi komme litt mer på innsiden av Nord universitet, Namsos, og få høre om hvordan de samarbeider for å utvikle kompetanse på sentrale områder for samfunnsutvikling i regionen.

I tillegg til å tilby relevante utdanninger, er også universitetet vertsinstitusjon for ulike sentre, som har bestemte faglige mål og som samarbeider tett med omgivelsene.

Nord universitet i Namsos er aktivt involvert i to slike sentre. Det er disse sentrene vi får høre mer om på foredragskvelden.

  1. Senter for omsorgsforskning (SOF), Midt-Norge. SOF Midt-Norge er del av et nasjonalt nettverk bestående av fem sentre i de gamle helseregionene i Norge. Senteret ble utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for ca. 15 år siden, og har som mandat å samle, produsere og formidle kunnskap som kan styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Denne kvelden vil vi få presentert nærmere hva SOF Midt-Norge driver med og hvordan det samarbeider med kommunene i utvikling av ny kunnskap og kompetanse.

Tittel på foredrag: «Forskning om og med kommunale helse- og omsorgstjenester». Senterleder professor Rose Mari Olsen og førsteamanuensis Siri Andreassen Devik

 

  1. Senter for samisk og urfolksstudier. Dette er et nyopprettet senter. Målet for sentret er å koordinere, synliggjøre og styrke samisk – og urfolksrelatert forskning og utdanning ved Nord universitet og Nordlandsforskning, og dette skal gjøres i tett samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, og da med både regionalt, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Denne kvelden vil senterleder førsteamanuensis Tove Synnøve Mentsen Ness presentere hva senteret setter fokus på, og ikke minst hvordan de samarbeider med det samiske samfunnet.

Tittel på foredrag: «Nord universitet i tett samarbeid med det samiske samfunnet om utvikling av språk og kultur».